1. Home
  2. LoopiaAPI

LoopiaAPI

Uppdatera dynamisk IP-adress med LoopiaAPI

Om du vill uppdatera din dynamiska IP-adress hos Loopia men har stängt av inloggning med lösenord till kundzonen, eller om... [...]

Läs mer … from Uppdatera dynamisk IP-adress med LoopiaAPI

LoopiaAPI – Innan du börjar

Teckenkodning, Server och autentisering och Begränsningar. [...]

Läs mer … from LoopiaAPI – Innan du börjar

LoopiaAPI – Översikt

LoopiaAPI ger dig funktionalitet som finns i Loopia Kundzon och Loopia Återförsäljarzon fast via XML-RPC. På så vis har du möjlighet att själv helt automatisera saker som administration och registrering av domännamn. [...]

Läs mer … from LoopiaAPI – Översikt

Felkoder

API-felkoder och vad de betyder. [...]

Läs mer … from Felkoder

account_type

Kontotyp för Loopia-konton. [...]

Läs mer … from account_type

contact

Struct som beskriver en kontaktperson som kan användas som ägare, administrativ kontakt eller faktureringskontakt för ett domännamn. [...]

Läs mer … from contact

create_account_status_obj

Struct som beskriver returstatus för order skapad med createNewAccount. [...]

Läs mer … from create_account_status_obj

customer_obj

Struct som beskriver en kund. [...]

Läs mer … from customer_obj

domain_configuration

Konfigurationsalternativ för domännamn. [...]

Läs mer … from domain_configuration

domain_obj

Struct som beskriver ett domännamn. [...]

Läs mer … from domain_obj

order_status

Status för order skapad med createNewAccount. [...]

Läs mer … from order_status

order_status_obj

Struct som beskriver orderstatus för order skapad med createNewAccount. [...]

Läs mer … from order_status_obj

invoice_obj

Struct som beskriver en faktura. [...]

Läs mer … from invoice_obj

invoice_item_obj

Struct som beskriver en fakturapost. [...]

Läs mer … from invoice_item_obj

record_obj

Struct som beskriver en post i DNS-zonen för ett domännamn. Datatyp struct. Värdet för alla fält framgår nedan. Fält typestringTyp... [...]

Läs mer … from record_obj

status

Statuskod för metoder som inte returnerar data. [...]

Läs mer … from status

Beställ domän till befintligt konto – Perl

Detta exempel visar hur man via Perl ansluter till vår XML-RPC-server och registrerar ett domännamn som betalas med Loopia PrePAID-krediter. [...]

Läs mer … from Beställ domän till befintligt konto – Perl

Skapa konto och registrera domän – Perl

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Perl ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn. [...]

Läs mer … from Skapa konto och registrera domän – Perl

Skapa konto och registrera domän – Python

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Python ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn. [...]

Läs mer … from Skapa konto och registrera domän – Python

Skapa konto och registrera domän – Ruby

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Ruby ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn. [...]

Läs mer … from Skapa konto och registrera domän – Ruby

addDomain

Denna metod lägger till ett befintligt domännamn i ett existerande Loopia-konto. Syntax status = addDomain(username, password, [customer_number,] domain) Returvärde status,... [...]

Läs mer … from addDomain

addSubdomain

Denna metod kopplar en subdomän till ett domännamn. Syntax status = addSubdomain(username, password, [customer_number,] domain, subdomain) Returvärde status, metoden returnerar... [...]

Läs mer … from addSubdomain

addZoneRecord

Denna metod lägger till en DNS-post till angiven subdomän. Syntax status = addZoneRecord(username, password, [customer_number,] domain, subdomain, record_obj) Returvärde status,... [...]

Läs mer … from addZoneRecord

domainIsFree

Denna metod kontrollerar ifall angivet domännamn är tillgängligt för registrering. Syntax status = domainIsFree(username, password, domain) Returvärde status, metoden returnerar... [...]

Läs mer … from domainIsFree

getCreditsAmount

Denna metod hämtar aktuellt LoopiaPrepaid-saldo i nuvarande valuta insatt efter 2015-12-04 i ett konto. Syntax double = getCreditsAmount(username, password [,... [...]

Läs mer … from getCreditsAmount

getDomain

Denna metod hämtar information om ett domännamn i ett konto. Används bland annat för att ta reda på fakturainformation för... [...]

Läs mer … from getDomain

getDomains

Denna metod hämtar alla domäner i ett konto. Se även getDomain. Syntax domain_obj[] = getDomains(username, password, [customer_number]) Returvärde domain_obj[], metoden returnerar... [...]

Läs mer … from getDomains

getInvoice

Denna metod hämtar information om en faktura i ett konto. Syntax invoice_obj = getInvoice(username, password [, customer_number], reference_no, with_vat) Returvärde... [...]

Läs mer … from getInvoice

getSubdomains

Denna metod hämtar en lista på alla subdomäner för angivet domännamn. Syntax subdomain[] = getSubdomains(username, password, [customer_number,] domain) Returvärde string[],... [...]

Läs mer … from getSubdomains

getUnpaidInvoices

Denna metod hämtar alla obetalda fakturor i ett konto. Se även getInvoice. Syntax invoice_obj[] = getInvoice(username, password [, customer_number], with_vat) Returvärde... [...]

Läs mer … from getUnpaidInvoices

getZoneRecords

Denna metod hämtar en lista på alla DNS-poster för angiven subdomän. Syntax record_obj[] = getZoneRecords(username, password, [customer_number,] domain, subdomain) Returvärde... [...]

Läs mer … from getZoneRecords

orderDomain

Denna metod lägger till ett nytt domännamn i ett existerande Loopia-konto för att registrera detta. Syntax status = orderDomain(username, password,... [...]

Läs mer … from orderDomain

payInvoiceUsingCredits

Denna metod betalar en faktura med LoopiaPrePAID-krediter under förutsättning att täckning finns på kontot. Syntax status = payInvoiceUsingCredits(username, password, [customer_number,]... [...]

Läs mer … from payInvoiceUsingCredits

removeDomain

Denna metod tar bort ett domännamn ur angivet konto. Att domännamnet tas bort innebär att det inte längre förnyas av... [...]

Läs mer … from removeDomain

removeSubdomain

Denna metod tar bort en subdomän från ett domännamn i angivet konto. Syntax status = removeSubdomain(username, password, [customer_number,] domain, subdomain)... [...]

Läs mer … from removeSubdomain

removeZoneRecord

Denna metod tar bort en specifik DNS-post från angiven subdomän. Syntax status = removeZoneRecord(username, password, [customer_number,] domain, subdomain, record_id) Returvärde... [...]

Läs mer … from removeZoneRecord

transferDomain

Denna metod startar en transfer till Loopia av ett domännamn som ligger i ett Loopia-konto. Observera att det för vissa... [...]

Läs mer … from transferDomain

updateDNSServers

Denna metod byter namnservrar för angivet domännamn. Syntax status = updateDNSServers(username, password, [customer_number,] domain, nameservers) Returvärde status, metoden returnerar en... [...]

Läs mer … from updateDNSServers

updateZoneRecord

Denna metod uppdaterar en specifik DNS-post för angiven subdomän. Syntax status = updateZoneRecord(username, password, [customer_number,] domain, subdomain, record_obj) Returvärde status,... [...]

Läs mer … from updateZoneRecord

createNewAccount

Denna metod lägger till ett nytt Loopia-konto samt registrerar domänen som används som användarnamn om detta anges i metodanropet. Syntax... [...]

Läs mer … from createNewAccount

getCustomers

Denna metod hämtar alla kunder kopplade till en återförsäljare. Syntax customer_obj[] = getCustomers(username, password) Returvärde customer_obj[], metoden returnerar en array... [...]

Läs mer … from getCustomers

getOrderStatus

Denna metod hämtar information för en order skapad med createNewAccount. Syntax order_status_obj = getOrderStatus(username, password, order_reference) Returvärde order_status_obj, metoden returnerar en... [...]

Läs mer … from getOrderStatus

transferCreditsByCurrency

Denna metod överför LoopiaPrePAID-krediter inbetalda efter 2015-12-04 från ett konto till ett annat. Syntax status = transferCreditsByCurrency(username, password, sender_number, recipient_number,... [...]

Läs mer … from transferCreditsByCurrency

renewal_status

Förnyelsestatus för ett domännamn. Datatyp string Giltiga värden [...]

Läs mer … from renewal_status