order_status_obj

Struct som beskriver orderstatus för order skapad med createNewAccount.

Datatyp

struct. Värdet för alla fält framgår nedan.

Fält

  • order_status
    order_status
    Orderstatus.
  • customer_number
    string
    Kundnummer. Fältet är tomt om kundnummer inte är tillgängligt.
Was this article helpful?

Related Articles