getCustomers

Denna metod hämtar alla kunder kopplade till en återförsäljare.

Syntax

customer_obj[] = getCustomers(username, password)

Returvärde

customer_obj[], metoden returnerar en array av customer_obj där varje struct motsvarar en kund.

Parametrar

  • username
    string
    Användarnamn för LoopiaAPI.
  • password
    string
    Lösenord för LoopiaAPI.
Was this article helpful?

Related Articles