1. Home
  2. Loopia API
  3. LoopiaAPI – Innan du börjar

LoopiaAPI – Innan du börjar

Teckenkodning

All indata förväntas vara kodad i UTF-8.

Server och autentisering

För att kunna använda LoopiaAPI måste du skapa en API-användare. Du skapar din API-användare i Loopia Kundzon alternativt Loopia Återförsäljarzon under Kontoinställningar → LoopiaAPI.

Server

LoopiaAPI når du via XML-RPC genom att ansluta till https://api.loopia.se/RPCSERV.

Autentisering

Autentisering sker genom att användarnamn och lösenord för LoopiaAPI skickas med som första parametrar i metodanrop. Se dokumentation för respektive metod för mer information.

Begränsningar

Du får göra max 60 anrop per minut till LoopiaAPI. Av dem får max 15 vara domänsökningar. Som återförsäljare gäller även att du får göra max 15 domänregistreringar per timme med direktaktivering och efterskottsbetalning.

Was this article helpful?

Related Articles