Felkoder

FelkodBetydelse av felkod
404Okänt fel.
401Inloggningsuppgifterna är felaktiga.
429Gränsen har överskritids.
620Metoden existerar inte
623Anropsparametrar matchar inte signaturen.
631Det gick inte att genomföra begäran. Begäran är ogiltig.
632Ogiltig begäran, ingen metod genomfördes; begäran måste innehålla ’methodName’.
633Parametrar måste innehålla ett värde.
634Felaktigt metodnamn.
620Metoden existerar inte.
637En av parametrarna är inte giltig.
639Metoden är inte tillåten för användaren.
40001Domänen är inte tillgänglig.
40004Domänen är inte giltig.
40011Domänkonfigurationen är inte giltig.
40014Kontotyp är inte giltig.
40015Domänkonfiguration är inte tillgängligt för den här kontotypen.
40401Kunden är inte kopplad till återförsäljare.
50001Kontoparametrar är inte giltiga.
60001Otillräckliga medel.

Exempel på felaktigt svar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<methodresponse> 
  <fault> 
    <value> 
      <struct> 
        <member> 
          <name>faultCode</name> 
          <value> 
            <int>40001</int> 
          </value> 
        </member> 
        <member> 
          <name>faultString</name> 
          <value> 
            <string>The domain is not available.</string> 
          </value> 
        </member> 
      </struct> 
    </value> 
  </fault> 
</methodresponse>
Was this article helpful?

Related Articles