1. Home
 2. Loopia API
 3. createNewAccount

createNewAccount

Denna metod lägger till ett nytt Loopia-konto samt registrerar domänen som används som användarnamn om detta anges i metodanropet.

Syntax

create_account_status_obj = createNewAccount(username, password, domain, owner_contact, billing_contact_reseller, tech_contact_reseller, buy_domain, domain_configuration, account_type, end_user_has_accepted_terms)

Returvärde

create_account_status_obj, metoden returnerar en struct av typen create_account_status_obj.

Parametrar

 • username
  string
  Användarnamn för LoopiaAPI.
 • password
  string
  Lösenord för LoopiaAPI.
 • domain
  string
  Användarnamn för kontot som ska skapas samt domän som ska registreras om buy=1 (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
 • owner_contact
  contact
  Ägaruppgifter för kontot / domänen.
 • billing_contact_reseller
  boolean
  1 om återförsäljaren ska vara fakturakontakt, 0 om fakturor ska skickas direkt till kunden.
 • tech_contact_reseller
  boolean
  1 om återförsäljaren ska vara teknisk kontakt, 0 om teknisk information ska skickas direkt till kunden.
 • buy_domain
  boolean
  1 om domänen ska registreras, 0 annars.
 • domain_configuration
  domain_configuration
  Domänkonfiguration.
 • account_type
  account_type
  Kontotyp.
 • end_user_has_accepted_terms
  boolean
  Måste vara 1 och slutkunden måste ha godkänt alla relevanta avtal.
Was this article helpful?

Related Articles