renewal_status

Förnyelsestatus för ett domännamn.

Datatyp

string

Giltiga värden

  • NORMAL
    Domännamnet förnyas genom Loopia.
  • DEACTIVATED
    Domännamnsförnyelsen är avbeställd. Loopia kommer inte förnya domännamnet.
  • NOT_HANDLED_BY_LOOPIA
    Domännamnet förnyas inte genom Loopia.
Was this article helpful?

Related Articles