1. Home
 2. Loopia API
 3. Skapa konto och registrera domän – Python

Skapa konto och registrera domän – Python

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Python ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

#!/usr/local/bin/python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import calendar 
import sys 
import time 
import xmlrpclib 
 
def main(): 
  global_username = 'YOUR_USERNAME' 
  global_password = 'YOUR_PASSWORD' 
  global_domain_server_url = \ 
    'https://api.loopia.se/RPCSERV'  
 
  domain = 'anders-via-python-%s.se' % \ 
    calendar.timegm(time.gmtime()) 
 
  contact = {'firstname' : 'Anders', 
      'lastname' : 'Andersson', 
      'company' : 'Loopia AB', 
      'street' : 'Kopparlundsvägen 7B', 
      'street2' : '', 
      'zip' : '72130', 
      'city' : 'Västerås', 
      'country_iso2' : 'se', 
      'orgno' : '556633-9304', 
      'phone' : '021-128222', 
      'cell' : '', 
      'fax' : '', 
      'email' : 'info@loopia.se'} 
 
  client = xmlrpclib.ServerProxy(uri = 
    global_domain_server_url, encoding = 'utf-8') 
 
  response = client.createNewAccount(global_username, 
  global_password, domain, contact, False, False, 
  True, 'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', True) 
  
  print 'Account created: %s\n' % response 
 
if __name__ == '__main__': 
  main() 
Was this article helpful?

Related Articles