contact

Struct som beskriver en kontaktperson som kan användas som ägare, administrativ kontakt eller faktureringskontakt för ett domännamn.

Datatyp

struct

Värdet för alla fält är av typen string.

Fält

 • firstname
  string
  Förnamn för kontakten.
 • lastname
  string
  Efternamn för kontakten.
 • company
  string
  Kontaktens företag, blankt om privatperson.
 • street
  string
  Första raden i gatuadressen för kontakten.
 • street2
  string
  Andra raden i gatuadressen för kontakten.
 • zip
  string
  Kontaktens postnummer.
 • city
  string
  Kontaktens ort.
 • country_iso2
  string
  Kontaktens land, två bokstävers ISO3166-1 förkortning (se för Sverige).
  orgno
  string
  Kontaktens person- eller organisationsnummer på formatet 556633-9304.
 • norid_pid
  string
  Norid PID krävs för privatpersoner vid beställningar av .NO domäner, i andra fall kan det utelämnas.
 • phone
  string
  Kontaktens telefonnummer på formatet 021-128222.
 • cell
  string
  Kontaktens mobilnummer om tillgängligt, samma format som phone.
 • fax
  string
  Kontaktens faxnummer om tillgängligt, samma format som phone.
 • email
  string
  Kontaktens e-postadress.
Was this article helpful?

Related Articles