1. Home
 2. Loopia API
 3. transferCreditsByCurrency

transferCreditsByCurrency

Denna metod överför LoopiaPrePAID-krediter inbetalda efter 2015-12-04 från ett konto till ett annat.

Syntax

status = transferCreditsByCurrency(username, password, sender_number, recipient_number, amount, currency_sign)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

 • username
  string
  Användarnamn för LoopiaAPI.
 • password
  string
  Lösenord för LoopiaAPI.
 • sender_number
  string
  Kundnummer för avsändarkontot.
 • recipient_number
  string
  Kundnummer för mottagarkontot.
 • amount
  double
  Belopp att överföra.
 • currency_sign
  string
  Vald valuta, tre bokstävers ISO4217 kod (SEK för svenska kronor)
  Valutor som är tillgängliga i nuläget är SEK och NOK
Was this article helpful?

Related Articles