addDomain

Denna metod lägger till ett befintligt domännamn i ett existerande Loopia-konto.

Syntax

status = addDomain(username, password, [customer_number,] domain)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

 • username
  string
  Användarnamn för LoopiaAPI.
 • password
  string
  Lösenord för LoopiaAPI.
 • customer_number
  string
  Kundnummer för kontot där domänen ska läggas till. Används endast av återförsäljare för att lägga till domännamn i en kunds konto.
 • domain
  string
  Domän att lägga till i kontot (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
Was this article helpful?

Related Articles