1. Home
 2. Loopia API
 3. Skapa konto och registrera domän – Ruby

Skapa konto och registrera domän – Ruby

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Ruby ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

#!/usr/local/bin/ruby 
 
require 'xmlrpc/client' 
require 'pp' 
require 'time' 
 
global_username = 'user' 
global_password = 'pass' 
global_domain_server_url = "https://api.loopia.se/RPCSERV" 
 
domain = "anders-via-ruby-" + Time.now.to_i.to_s + ".se" 
 
contact = {'firstname' => 'Anders', 
    'lastname' => 'Andersson', 
    'company' => 'Loopia AB', 
    'street' => 'Kopparlundsvägen 7B', 
    'street2' => '', 
    'zip' => '72130', 
    'city' => 'Västerås', 
    'country_iso2' => 'se', 
    'orgno' => '556633-9304', 
    'phone' => '021-128222', 
    'cell' => '', 
    'fax' => '', 
    'email' => 'info@loopia.se'} 
 
client = XMLRPC::Client.new2(global_domain_server_url) 
 
response = client.call( 
  "createNewAccount", 
  global_username, 
  global_password, 
  domain, 
  contact, 
  false, 
  false, 
  true, 
  "HOSTING_UNIX", 
  "HOSTING_BUSINESS", 
  true) 
pp "Account created: " + response 
Was this article helpful?

Related Articles