1. Home
 2. Loopia API
 3. Skapa konto och registrera domän – Perl

Skapa konto och registrera domän – Perl

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Perl ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

#!/usr/bin/perl 
 
use RPC::XML; 
use RPC::XML::Client; 
use Data::Dumper; 
use Encode; 
 
my $global_check_domain_server_url =  
  'https://api.loopia.se/RPCSERV'; 
 
my $global_username = "YOUR_USERNAME"; 
my $global_password = "YOUR_PASSWORD"; 
 
my $client =  
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url); 
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8"; 
 
my $contact = { "firstname" => "Anders", 
  "lastname" => "Andersson", 
  "company" => "Loopia AB", 
  "street" => "Kopparbergsvägen 8", 
  "street2" => "", 
  "zip" => "722 13", 
  "city" => "Västerås", 
  "country_iso2" => "se", 
  "orgno" => "556633-9304", 
  "phone" => "021-128222", 
  "cell" => "", 
  "fax" => "", 
  "email" => "info\@loopia.se" }; 
 
foreach my $key (keys %$contact) { 
  Encode::from_to($contact->{$key}, 'UTF-8', 'UTF-8'); 
} 
 
my $domain = "anderstestarapi" . `date +%s | tr -d "\n"` . ".se"; 
 
my $response =  
  $client->simple_request('createNewAccount', $global_username, 
  $global_password, $domain, $contact, RPC::XML::boolean->new(0), 
  RPC::XML::boolean->new(0), RPC::XML::boolean->new(1), 
  'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', RPC::XML::boolean->new(1)); 
 
print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
 
Was this article helpful?

Related Articles