record_obj

Struct som beskriver en post i DNS-zonen för ett domännamn.

Datatyp

struct. Värdet för alla fält framgår nedan.

Fält

 • type
  string
  Typ för posten i fråga, till exempel A eller CNAME.
 • ttl
  integer
  TTL för DNS-posten. I LoopiaDNS är standardvärdet 3 600 (en timma).
 • priority
  integer
  Prioritet för MX-poster. Lägst prioritet betyder att MX-posten används först.
 • rdata
  string
  Datat för posten. För en post med type=A är detta IPv4-adressen.
 • record_id
  integer
  ID-nummer för posten. Detta används om posten ska uppdateras eller tas bort.
Was this article helpful?

Related Articles