domain_obj

Struct som beskriver ett domännamn.

Datatyp

struct. Värdet för alla fält framgår nedan.

Fält

 • domain
  string
  Domännamn (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
 • paid
  integer
  Har värdet 0 eller 1. 1 betyder att domänen är markerad som betald.
 • registered
  integer
  Har värdet 0 eller 1. 1 betyder att domänen är registrerad och klar att använda.
 • renewal_status
  renewal_status
  Domännamnets förnyelsestatus hos Loopia.
 • expiration_date
  string
  Datum då domännamnet löper ut. UNKNOWN om domännamnet inte hanteras av Loopia.
 • reference_no
  integer
  Referensnummer för fakturan som behöver betalas för att domänen ska bli aktiv om paid=0.
Was this article helpful?

Related Articles