create_account_status_obj

Struct som beskriver returstatus för order skapad med createNewAccount.

Datatyp

struct. Värdet för alla fält framgår nedan.

Fält

  • status
    status
    Returstatus.
  • order_reference
    string
    Orderreferens.
Was this article helpful?

Related Articles