order_status

Status för order skapad med createNewAccount.

Datatyp

string

Giltiga värden

  • DELETED
    Ordern har tagits bort.
  • PENDING
    Ordern behandlas av Loopia.
  • PROCESSED
    Ordern har bearbetats och ett konto har skapats.
Was this article helpful?

Related Articles