1. Home
  2. Loopia API
  3. LoopiaAPI – Översikt

LoopiaAPI – Översikt

LoopiaAPI ger dig funktionalitet som finns i Loopia Kundzon och Loopia Återförsäljarzon fast via XML-RPC. På så vis har du möjlighet att själv helt automatisera saker som administration och registrering av domännamn.

API för Loopia Kundzon

Med LoopiaAPI har du möjlighet att kontrollera huruvida ett visst domännamn är ledigt, registrera nya domännamn, lägga till och ta bort subdomäner, editera zone records samt betala domänfakturor via LoopiaPrePAID.

API för Återförsäljare

Återförsäljare kan lista och lägga till nya kunder genom de återförsäljarspecifika metoderna. Återförsäljare har även tillgång till alla metoder för Loopia Kundzon för alla sina kunder.

Dokumentation

Nedan följer dokumentation och exempel.

Innan du börjar

Typer

Exempel i Perl

Exempel i Python

Exempel i Ruby

Metoder för Loopia Kundzon

Metoder för återförsäljare

Was this article helpful?

Related Articles