1. Home
 2. Loopia API
 3. Beställ domän till befintligt konto – Perl

Beställ domän till befintligt konto – Perl

Detta exempel visar hur man via Perl ansluter till vår XML-RPC-server och registrerar ett domännamn som betalas med Loopia PrePAID-krediter. Vidare läggs domänkonfiguration upp för att skicka all besökstrafik till 127.0.0.1 både för domänen i sig och eventuella subdomäner.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

#!/usr/bin/perl 
 
use RPC::XML; 
use RPC::XML::Client; 
use Data::Dumper; 
use Encode; 
 
my $global_check_domain_server_url =  
  'https://api.loopia.se/RPCSERV'; 
 
my $global_username = "YOUR_USERNAME"; 
my $global_password = "YOUR_PASSWORD"; 
 
my $client =  
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url); 
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8"; 
 
my $response = $client->simple_request('orderDomain', 
  $global_username, $global_password, $domain, 
  RPC::XML::boolean->new(1)); 
 
print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
die unless defined($response); 
 
$response = $client->simple_request('getDomain', $global_username, 
  $global_password, $domain); 
 
print "Domain object: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
 
my $reference_no = $response->{"reference_no"}; 
my $amount = $response->{"unpaid_amount"}; 
 
$response = $client->simple_request('payInvoiceUsingCredits', 
  $global_username, $global_password, 
  RPC::XML::string->new($reference_no)); 
 
print "Invoice $reference_no paid ($amount SEK): " .  
  Dumper($response) . "\n\n"; 
 
$response = $client->simple_request('addSubdomain', 
  $global_username, $global_password, $domain, "\@"); 
   
print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
 
$response = $client->simple_request('addZoneRecord', 
  $global_username, $global_password, $domain, "\@", 
  { "type" => "A", "priority" => undef, "ttl" => "300", 
  "rdata" => "127.0.0.1" }); 
   
print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
 
$response = $client->simple_request('addSubdomain', 
  $global_username, $global_password, $domain, "*"); 
 
print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
 
$response = $client->simple_request('addZoneRecord', 
  $global_username, $global_password, $domain, "*", 
  { type => "A", "priority" => undef, "ttl" =>"300", 
  "rdata" => "127.0.0.1" }); 
   
print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n"; 
Was this article helpful?

Related Articles