Databaser

Flytta en MariaDB/MySQL-databas

För att flytta en MySQL-databas behöver du först en exportfil av den befintliga databasen. Ska du flytta en databas från...

Logga in i phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett verktyg som används för att administrera sina MariaDB/MySQL-databaser. När du är inloggad i Loopia Kundzon hittar du...

Skapa en MariaDB/MySQL-databas

I Privatpaket ingår 25 st MariaDB/MySQL-databaser och i Företagspaketet ingår 50 st. Har du behov av ännu fler så erbjuder...

Koppla ASP.NET till databas

Använd följande kod för att koppla till en Access databas utan en DSN/ODBC. Byt ut databasens namn (db.mdb) till det...

MSSQL

Den här guiden visar hur du ansluter till en MS SQL-databas som du har skapat hos oss. Vi rekommenderar att...

MySQL server has gone away

Felmeddelandet ”MySQL server has gone away” kan ha ganska många olika orsaker, men gemensamt för samtliga är att anslutningen till...

LOAD DATA INFILE i phpMyAdmin

Av säkerhetsskäl har vi inaktiverat detta i phpMyAdmin. Det finns dock ett antal olika alternativ för import av data till...

Max user connections

Om du får problem med att gränsen för max_user_connections är uppnådd beror det med stor sannolikhet på att databasanslutningarna inte...

Importera en MariaDB/MySQL-databas

Börja med att logga in i phpMyAdmin och klicka på databasnamnet i vänstermenyn. För att läsa tillbaka en tidigare backup klickar...

Uppdatera databasanslutningar

Här har vi samlat instruktioner för hur man uppdaterar sina anslutningssträngar för databasanslutningarna i produkter installerade via vår One Click...

MySQL/MariaDB-administration

Databaser används för att spara datan för många webbplatser. För att kunna installera WordPress, Joomla och liknande så är en...

Loopia Boost – Objektcache (Redis)

Objektcachen (Redis) används främst till att cacha svar från databasen som sidan använder. För sidor som använder databasen mycket och...