Databaser

Rättigheter till MySQL-databaser

Har man en MySQL-databas aktiverad i sitt webbhotellskonto så kan man ställa in olika rättigheter för den användare man använder...

Återställa en MySQL-databas

Det händer ibland att man kan behöva återställa sin databas. På Loopia så tar vi backup av din databas varje...

Flytta en MySQL-databas

För att flytta en MySQL-databas behöver du först en exportfil av den befintliga databasen. Ska du flytta en databas från...

Koppling av PHP till MySQL

Om du vill koppla PHP mot MySQL använder du dig utav följande kod. Byt ut användaruppgifterna mot de som du...

Logga in i phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett verktyg som används för att administrera sina MySQL-databaser. När du är inloggad i Loopia Kundzon hittar du...

Skapa en MySQL-databas

I Privatpaket ingår 25 st MySQL-databaser och i Företagspaketet ingår 50 st. Har du behov av ännu fler så erbjuder...

Koppla ASP.NET till databas

Använd följande kod för att koppla till en Access databas utan en DSN/ODBC. Byt ut databasens namn (db.mdb) till det...

Migrera från Access till MySQL

Microsoft Access är en filbaserad databaslösning som inte är anpassad för dynamiska webbsidor. Trots det används den i stor utsträckning...

MSSQL

Den här guiden visar hur du ansluter till en MS SQL-databas som du har skapat hos oss. Vi rekommenderar att...

MySQL server has gone away

Felmeddelandet “MySQL server has gone away” kan ha ganska många olika orsaker, men gemensamt för samtliga är att anslutningen till...

LOAD DATA INFILE i phpMyAdmin

Av säkerhetsskäl har vi inaktiverat detta i phpMyAdmin. Det finns dock ett antal olika alternativ för import av data till...

Max user connections

Om du får problem med att gränsen för max_user_connections är uppnådd beror det med stor sannolikhet på att databasanslutningarna inte...

Skapa en MySQL-användare

När du är inloggad i Loopia Kundzon hittar du en lista över dina databaser en bit ner på sidan. Klicka...

Importera en MySQL-databas

Börja med att logga in i phpMyAdmin och klicka på databasnamnet i vänstermenyn. För att läsa tillbaka en tidigare backup klickar...

Uppdatera databasanslutningar

Här har vi samlat instruktioner för hur man uppdaterar sina anslutningssträngar för databasanslutningarna i produkter installerade via vår One Click...

Exportera en MySQL-databas

Inne i Loopia Kundzon kommer du åt de dagliga backuper vi gör av din databas. Du kan även göra manuella...

MySQL/MariaDB-administration

Databaser används för att spara datan för många webbplatser. För att kunna installera WordPress, Joomla och liknande så är en...