orderDomain

Denna metod lägger till ett nytt domännamn i ett existerande Loopia-konto för att registrera detta.

Syntax

status = orderDomain(username, password, [customer_number,] domain, has_accepted_terms_and_conditions)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

 • username
  string
  Användarnamn för LoopiaAPI.
 • password
  string
  Lösenord för LoopiaAPI.
 • customer_number
  string
  Kundnummer för kontot där domänen ska registreras. Används endast av återförsäljare för att beställa domännamn till en kunds konto.
 • domain
  string
  Domän att lägga till i kontot och registrera (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
 • has_accepted_terms_and_conditions
  boolean
  1 om kontoägaren har accepterat alla avtalsvillkor för registreringen vilka finns tillgängliga på loopia.se/avtalsvillkor/, 0 annars.
Was this article helpful?

Related Articles