status

Statuskod för metoder som inte returnerar data.

Datatyp

string

Giltiga värden

 • OK
  Allt är ok.
 • AUTH_ERROR
  Felaktigt användarnamn eller lösenord.
 • DOMAIN_OCCUPIED
  Domännamnet är inte tillgängligt för registrering.
 • RATE_LIMITED
  Maximalt antal metodanrop per tidsperiod uppnått.
 • BAD_INDATA
  Någon parameter har ogiltiga värden.
 • UNKNOWN_ERROR
  Någonting annat gick fel och åtgärden har inte utförts.
 • INSUFFICIENT_FUNDS
  Det finns inte tillräckliga medel av vald valuta för att genomföra åtgärden.
Was this article helpful?

Related Articles