1. Home
 2. Loopia API
 3. getUnpaidInvoices

getUnpaidInvoices

Denna metod hämtar alla obetalda fakturor i ett konto. Se även getInvoice.

Syntax

invoice_obj[] = getInvoice(username, password [, customer_number], with_vat)

Returvärde

invoice_obj[], metoden returnerar en array av invoice_obj där varje struct motsvarar en obetald faktura.

Parametrar

 • username
  string
  Användarnamn för LoopiaAPI.
 • password
  string
  Lösenord för LoopiaAPI.
 • customer_number
  string
  Kundnummer för kontot. Används endast av återförsäljare som arbetar med kunds konto.
 • with_vat
  boolean
  1 om belopp ska anges inklusive moms, 0 annars.
Was this article helpful?

Related Articles