Rättigheter till MariaDB/MySQL-databaser

Har man en MariaDB-databas aktiverad i sitt webbhotellskonto så kan man ställa in olika rättigheter för den användare man använder för att ansluta mot databasen. Detta kan man redigera genom att logga in i Loopia Kundzon och klicka på aktuell databas under ”Databaser”. Finner du ej din databas så kan du söka efter databasen i ”Sök bland dina tjänster”.


mindoman-databas.png

När du har klickat på din databas så öppnas en ny sida med inställningar för den aktuella databasen. Du kan exempelvis lägga till/ändra beskrivning för din databas, skapa en ny användare, gå till sidan för att återställa en backup för din databas eller ta bort aktuell databas.


mindoman-installningar-pil.png

Klickar du på Databasanvändare så får du fram samtliga användare och möjligheten att skapa en ny användare. I detta exemplet är den enda användaren ”mindoman@m96167”.


mindoman-anvandare-pil.png

Om du vill ansluta till databasen från en annan server eller från din dator lokalt så är du tvungen att ändra värden då Värd anger vilken IP-adress (server / hemsidesplats) som får ansluta mot databasen.

Det går också att alternativt att endast ange % som Värd vilket betyder att man kan ansluta till databasen oavsett vilket plats man anropar databasen ifrån (inte att rekommendera). Det är också möjligt att ange värdadressen som 194.9.9.% för att möjliggöra anslutningar ifrån fler servrar hos Loopia.


mindoman-vard.png

Du kan också utöka de avancerade rättigheterna för din användare, som standard är endast ”Läs”, ”Skriv” och ”Radera” angivet men manuella installationer av CMS-verktyg och uppdateringar kan kräva fler rättigheter. Oftast kan det vara enklare att ge fullständiga rättigheter (ej att rekommendera) och i efterhand ta bort de rättigheter som ej krävs.

För att behålla rättigheterna på första användaren, och för att inte riskera att påverka eventuell aktiv sida där användaren i fråga används, så kan man skapa en ny användare genom att klicka på Ny användare.

Was this article helpful?

Related Articles