1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Koppling av PHP till MariaDB/MySQL
  1. Home
  2. Databaser
  3. Koppling av PHP till MariaDB/MySQL

Koppling av PHP till MariaDB/MySQL

Om du vill koppla PHP mot MariaDB/MySQL använder du dig utav följande kod. Byt ut användaruppgifterna mot de som du har fått från oss.

$mysql_host = "mysqlserver.loopia.se";   /* Ange korrekt databasnamn tex mysql369.loopia.se */
$mysql_user = "din_användare";
$mysql_password = "ditt_lösenord";
$mysql_database = "din_databas";

$mysqli = new mysqli( $mysql_host, $mysql_user, $mysql_password, $mysql_database );
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
}
Was this article helpful?

Related Articles