1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Koppla ASP.NET till databas
  1. Home
  2. Databaser
  3. Koppla ASP.NET till databas

Koppla ASP.NET till databas

Använd följande kod för att koppla till en Access databas utan en DSN/ODBC. Byt ut databasens namn (db.mdb) till det namn som er databas har.

Om ni vill koppla ASP.NET mot MySQL använder ni er utav följande kod (vilken använder Connector.Net). Byt ut användaruppgifterna mot de som ni har fått från oss.

Vi använder för närvarande version 5.3 av MySql.Data.dll. Om du använder förkompilerad kod behöver den vara kompilerad mot denna version.

Man kan också använda sig av ODBC (via MyODBC), vilket illustreras av nedanstående kod. Byt ut användaruppgifterna mot de som ni har fått från oss.

Nya .NET-plattformen

Anslutningssträngar för att ansluta till MySQL från nya .NET-plattformen.

private string mysql_host = "mysqlxxx.loopia.se";
private string mysql_user = "user@xxxxx";
private string mysql_password = "lösenord";
private string mysql_database = "databasnamn";

ODBC:

string strConn = "DRIVER={MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver};SERVER=" + mysql_host + ";PORT=3306;DATABASE=" + mysql_database + ";UID=" + mysql_user + ";PWD=" + mysql_password + ";OPTION=3";

Connector:

string strConn = "server=" + mysql_host + ";uid=" + mysql_user + ";pwd=" + mysql_password + ";database=" + mysql_database + ";";

Vi har installerat version 6.6.4 av MySql.Data.dll. Om du använder förkompilerad kod behöver den vara kompilerad mot denna version.

Was this article helpful?

Related Articles