MySQL/MariaDB-administration

Databaser används för att spara datan för många webbplatser. För att kunna installera WordPress, Joomla och liknande så är en databaskoppling ett krav. Här har vi samlat de guider som gäller administrering av databaser, användare och lösenord i Loopia Kundzon.

Administration av databaser

Skapa en MariaDB-databas
Skapa en MySQL/MariaDB-användare
Rättigheter till MySQL-databaser
Vilken version av MySQL är installerad?
Logga in i PhpMyAdmin.

Databasmigrationer (flytt av databas)

Flytta en MySQL/MariaDB-databas
Importera en MySQL/MariaDB-databas
Exportera en MySQL/MariaDB-databas
Återställa en MySQL/MariaDB-databas
Migrera från Access till MySQL/MariaDB

Avancerat

MySQLi ( byt från PHP5.6 till PHP 7
MySQL server has gone away
Koppling av PHP till MySQL/MariaDB
Koppla ASP.NET till databas

Was this article helpful?

Related Articles