1. Home
  2. One Click Installer
  3. Uppdatera databasanslutningar
  1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Uppdatera databasanslutningar
  1. Home
  2. Databaser
  3. Uppdatera databasanslutningar

Uppdatera databasanslutningar

Här har vi samlat instruktioner för hur man uppdaterar sina anslutningssträngar för databasanslutningarna i produkter installerade via vår One Click Installer om man byter databas och/eller databasserver. Filerna ändras enklast genom att de hämtas via FTP, ändras i valfri text-editor och laddas upp igen via FTP.

Mer information om FTP finns här!

WordPress

Då det rör sig om WordPressinstallationer är detta inställningar som behöver ändras i
filen som heter ”wp-config.php”. Om du hämtar denna fil och öppnar den i valfri
texteditor så kommer du att se de strängar som ska ändras. Det som ska ändras är följande:

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'XXXXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databasnamn.

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'XXXXXXXXXXX');
Här anger du din databasanvändare.

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databaslösenord.

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'XXXXXXXX');
Här anger du din databasserver.

Joomla

Då det rör sig om Joomla-installationer är detta inställningar som behöver ändras i
filen som heter ”configuration.php”. Om du hämtar denna fil och öppnar den i valfri
texteditor så kommer du att se de strängar som ska ändras. Det som ska ändras är följande:

public $host = 'XXXXXXXXXXXXXX';
Här anger du din databasserver.
	
public $user = 'XXXXXXXXXXXXXX';
Här anger du din databasanvändare.
	
public $db = 'XXXXXXXXXXXXX';
Här anger du ditt databasnamn.
	
public $password = 'XXXXXXXXXXXXX';
Här anger du ditt databaslösenord.

OpenCart

Om man vill uppdatera databasanslutningarna för OpenCart behöver två
filer redigeras. Dessa filer är ”config.php” samt ”/admin_login/config.php”.

Ladda ner dessa filer och redigera dessa i valfri texteditor och ladda
upp dessa igen på respektive plats.

I ”/config.php”:

define('DB_HOSTNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du din databasserver.

define('DB_USERNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du din databasanvändare.

define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databaslösenord.

define('DB_DATABASE', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databasnamn.

I filen ”/admin_login/config.php”:

define('DB_HOSTNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du din databasserver.

define('DB_USERNAME', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du din databasanvändare.

define('DB_PASSWORD', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databaslösenord.

define('DB_DATABASE', 'XXXXXXXXXXXXX');
Här anger du ditt databasnamn.

MediaWiki

För att ändra databasanslutningen på en MediaWiki-installation så behöver du redigera filen ”LocalSettings.php”.

Hämta denna fil och redigera den i valfri texteditor och redigera följande:

$wgDBserver = "XXXXXXXXXX";
Här anger du din databasserver.

$wgDBname = "XXXXXXXXXX";
Här anger du ditt databasnamn.

$wgDBuser = "XXXXXXXXXX";
Här anger du din databasanvändare.

$wgDBpassword = "XXXXXXXXXX";
Här anger du ditt databaslösenord.
Was this article helpful?

Related Articles