1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Kryptera trafiken till din MariaDB
  1. Home
  2. Databaser
  3. Kryptera trafiken till din MariaDB

Kryptera trafiken till din MariaDB

SSL finns tillgängligt att använda om du vill kryptera trafiken mellan din webbserver och din MariaDB-databas hos oss, t.ex. om du har din hemsida hos en extern leverantör, men din MariaDB-databas ligger hos oss.

Kryptering behövs inte om din hemsida ligger hos oss då all trafik skickas internt i vårat nätverk.

Om du vill verifiera anslutningen mellan din server och databasen så kan du hämta vårat självsignerade CA (Certificate Authority) certifikat här.

För att använda SSL: mysql -h sXXX.loopia.se -u username -p –ssl
För att verifiera certet: mysql -h sXXX.loopia.se -u username -p -ssl –ssl-ca=Loopia-DB-CA.crt –ssl-verify-server-cert

För att se om SSL används (efter att man är ansluten och authentiserad): SHOW SESSION STATUS LIKE ’Ssl_cipher’; Om fältet ”Ssl_cipher” är tomt används inte SSL. Finns det ett chiffer så används SSL.

Was this article helpful?

Related Articles