MSSQL

Den här guiden visar hur du ansluter till en MS SQL-databas som du har skapat hos oss.

Vi rekommenderar att du laddar ner Microsoft Management Studio för att administrera dina databaser.

Börja med att logga in i Loopia Kundzon och gå till Kontoinställningar > MS SQL-uppgifter.


mssql_swe_1.png

Här behöver du skriva ned eller komma ihåg Databasnamn och Server, därefter kan du skapa en användare längst ned på sidan.

Starta sedan SQL Server Management Studio och fyll i Server name, Login och Password med uppgifterna från Kundzonen, Server name = Server:


mssql_swe_2.png

Klicka därefter på Options >> och gå sedan till fliken Connection Properties:


mssql_swe_3.png

Här behöver du fylla i Connect to database och klicka i Encrypt connection, Connect to database = Databasnamn.

Därefter skall du kunna ansluta till din MS SQL-databas genom att klicka på knappen Connect.

Was this article helpful?

Related Articles