1. Home
  2. Databaser
  3. Importera en MariaDB/MySQL-databas

Importera en MariaDB/MySQL-databas

Börja med att logga in i phpMyAdmin och klicka på databasnamnet i vänstermenyn.

För att läsa tillbaka en tidigare backup klickar du på fliken ”Importera”.
Klicka därefter på knappen ”Bläddra” och navigera till den fil du vill importera i databasen.
Oftast behövs inga speciella inställningar göras här, så klicka bara på ”Kör”.

phpmyadmin-importera

När backupen är färdig kommer du få ett meddelande som bekräftar att importen lyckades. Skulle det av någon anledning misslyckas får du istället ett felmeddelande om vad som har gått fel.

Saknas skrivrättigheter för användaren du loggat in med kan du här läsa om hur du ändrar rättigheterna för din databasanvändare. Rättigheter till Mysql-databaser

Was this article helpful?

Related Articles