1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Loopia Boost – Objektcache (Redis)
  1. Home
  2. Databaser
  3. Loopia Boost – Objektcache (Redis)

Loopia Boost – Objektcache (Redis)

Objektcachen (Redis) används främst till att cacha svar från databasen som sidan använder. För sidor som använder databasen mycket och där svaren är likadana kan objektcachen hjälpa till att snabba upp sidan.

Hur aktiverar jag objektcachen?

Objekt är inaktiverad som standard och aktiveras i din Loopia Kundzon under ”Boost-inställningar”. När objektcachen är aktiverad måste man själv programmera sin sida att spara data i cachen. För många CMS (WordPress, Joomla osv.) finns det tillägg som gör detta automatiskt.

Hur ansluter jag manuellt till objektcachen?

Du ansluter till Redis med en UNIX-socket vars adress du hittar i server-variabeln $_SERVER[’LOOPIA_REDIS_SOCK’].

Hur använder jag objektcachen med WordPress?

För att koppla ihop objektcachen med WordPress kan vi rekommendera tillägget “Redis Object Cache” (https://sv.wordpress.org/plugins/redis-cache/) .
Du behöver välja WordPress som CMS i dina Boost-inställningar för att tillägget ska hitta rätt adress till Redis.
Om Redis-tillägget i WordPress ej ansluter utan bara laddar om, kontrollera då att filen object-cache.php finns direkt i din katalog wp-content/ och inte under tex /plugins/redis-cache/includes/
Flytta isåfall filen direkt till wp-content/

Hur rensar jag objektcachen med WordPress?

I tillägget Redis Cache kan du välja att rensa (purge/flush) din objektcache.


Om du av någon anledning ej kan komma åt din wp-admin kan du istället lägga upp en fil i din FTP med följande rader kod:

<?php
$redis = new Redis();
$redis->connect($_SERVER['LOOPIA_REDIS_SOCK']);
$redis->flushAll();
?>

Besök sedan filen för att rensa din objektcache.

Was this article helpful?

Related Articles