1. Home
  2. Databaser
  3. Vilken version av MariaDB/MySQL är installerad?

Vilken version av MariaDB/MySQL är installerad?

På Loopia använder vi i nuläget MariaDB 10.3. Denna version ska vara fullt kompatibel med MySQL 5.7.

För ökad stabilitet ligger MariaDB-databaserna på separata servrar som är skilda från webbservrarna.

Was this article helpful?

Related Articles