1. Home
  2. Databaser
  3. Flytta en MariaDB/MySQL-databas

Flytta en MariaDB/MySQL-databas

För att flytta en MySQL-databas behöver du först en exportfil av den befintliga databasen. Ska du flytta en databas från ett Loopia-konto till en annan kan du läsa här om hur du laddar ner denna fil.

För att sedan flytta denna databas till ditt konto på Loopia gör du följande:

  1. Skapa en ny MySQL-databas
  2. Importera exportfilen

 

Was this article helpful?

Related Articles