1. Home
  2. Databaser
  3. Max user connections

Max user connections

Om du får problem med att gränsen för max_user_connections är uppnådd beror det med stor sannolikhet på att databasanslutningarna inte stängs på ett korrekt vis. Kontrollera därför samtliga anslutningar och att de är stängda korrekt.

Hur många samtidiga anslutningar du kan ha varierar mellan våra olika konton, du kan läsa om de olika gränserna här.

Was this article helpful?

Related Articles