1. Home
  2. MySQL

MySQL

Återställa en MariaDB/MySQL-databas

Det händer ibland att man kan behöva återställa sin databas. På Loopia så tar vi backup av din databas varje... [...]

Läs mer … from Återställa en MariaDB/MySQL-databas

Logga in i phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett verktyg som används för att administrera sina MariaDB/MySQL-databaser. När du är inloggad i Loopia Kundzon hittar du... [...]

Läs mer … from Logga in i phpMyAdmin

Exportera en MariaDB/MySQL-databas

Inne i Loopia Kundzon kommer du åt de dagliga backuper vi gör av din databas. Du kan även göra manuella... [...]

Läs mer … from Exportera en MariaDB/MySQL-databas

Importera en MariaDB/MySQL-databas

Börja med att logga in i phpMyAdmin och klicka på databasnamnet i vänstermenyn. För att läsa tillbaka en tidigare backup klickar... [...]

Läs mer … from Importera en MariaDB/MySQL-databas

Vilken version av MariaDB/MySQL är installerad?

På Loopia använder vi i nuläget MariaDB 10.3. Denna version ska vara fullt kompatibel med MySQL 5.7. För ökad stabilitet... [...]

Läs mer … from Vilken version av MariaDB/MySQL är installerad?

Skapa en MariaDB/MySQL-användare

När du är inloggad i Loopia Kundzon hittar du en lista över dina databaser en bit ner på sidan. Klicka... [...]

Läs mer … from Skapa en MariaDB/MySQL-användare

Koppling av PHP till MariaDB/MySQL

Om du vill koppla PHP mot MariaDB/MySQL använder du dig utav följande kod. Byt ut användaruppgifterna mot de som du... [...]

Läs mer … from Koppling av PHP till MariaDB/MySQL

Hur byter jag databaslösenord på min WordPress-sida?

Att byta ut lösenorden med jämna mellanrum är alltid rekommenderat. Om du har haft intrång på din WordPress-sida är det... [...]

Läs mer … from Hur byter jag databaslösenord på min WordPress-sida?

MySQL/MariaDB-administration

Databaser används för att spara datan för många webbplatser. För att kunna installera WordPress, Joomla och liknande så är en... [...]

Läs mer … from MySQL/MariaDB-administration