MySQL

Logga in i phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett verktyg som används för att administrera sina MariaDB/MySQL-databaser. När du är inloggad i Loopia Kundzon hittar du...

Importera en MariaDB/MySQL-databas

Börja med att logga in i phpMyAdmin och klicka på databasnamnet i vänstermenyn. För att läsa tillbaka en tidigare backup klickar...

MySQL/MariaDB-administration

Databaser används för att spara datan för många webbplatser. För att kunna installera WordPress, Joomla och liknande så är en...