1. Home
  2. Wordpress
  3. Hur byter jag databaslösenord på min WordPress-sida?

Hur byter jag databaslösenord på min WordPress-sida?

Att byta ut lösenorden med jämna mellanrum är alltid rekommenderat. Om du har haft intrång på din WordPress-sida är det viktigt att du byter ut databaslösenordet då hackaren troligtvis har kunnat se detta lösenord.

Att byta ut detta lösenord består av två steg:

  1. Ändra lösenordet för databasen i kundzonen
    Hur du gör detta beskrivs i denna guide under rubriken ”Byta lösenord för MySQL”.
  2. Sätt in det nya lösenordet i WordPress-konfigurationsfil
    Använd lösenordet du valde i steg 1 och skriv in det i konfigurationsfilen. Hur du gör detta beskrivs här.

Was this article helpful?

Related Articles