Fakturarutiner

När får jag min domänfaktura?

Se https://support.loopia.se/knowledge-base/nar-far-jag-min-domanfaktura/

Måste jag betala min faktura?

Om du väljer att avstå från att betala din faktura kommer dina tjänster ej att förnyas. Läs mer här.

Jag vill bara behålla vissa av domänerna på min faktura?

Du kan som kund själv deaktivera de domäner du ej avser att behålla. Följ denna guide för att deaktivera de domäner på fakturan du ej avser behålla. Efter deaktiveringen så kommer originalfakturan att makuleras och en ny faktura skapas med de kvarstående domänerna per automatik inom några timmar.

Hur byter jag faktureringsadress?

Se https://support.loopia.se/knowledge-base/andra-adressuppgifter/

Var är min domänfaktura?

Som kund på Loopia så anger man själv vilket faktureringsalternativ som passar bäst. Man anger då om man vill ha sina fakturor per e-post eller via vanlig post. Vi på Loopia kommer då sedan att skicka ut samtliga fakturor/påminnelser till den adress som angivits i kontot. Som kund är det då viktigt att ha korrekta adressuppgifter i kontot. Om en domänfaktura ej betalats i tid och domänen löpt ut så kan man ej längre betala den fakturan. Fakturan tas då bort ut kontot och för att återställa domänen så behöver man använda denna guide.

Was this article helpful?

Related Articles