1. Home
  2. Fakturafrågor
  3. .SE Direkt Domänpaket
  1. Home
  2. Domäner/DNS
  3. .SE Direkt Domänpaket

.SE Direkt Domänpaket

Domänpaketet är ett paket bestående av de mest efterfrågade tjänsterna hos våra domänkunder. Framförallt funktionen med automatiskt förnyelse även om man glömmer att betala domänfakturan i tid är efterfrågad då en tillfälligt nedstängd domän kan orsaka störningar för kunden i dess dagliga verksamhet. Vi introducerar det då först som ett erbjudande till SE Direkt-kunder då tjänsterna är riktade till domänägare och kan nyttjas oavsett om man har sin webbsida hos Loopia eller en annan leverantör.

Du kan läsa mer om vad Domänpaketet innebär här.

Har du fått en faktura gällande Domänpaketet eller LoopiaDNS trots att domänen var uppsagd eller flyttad till annan registrar redan hos .SE Direkt?

I det fallet har domänen förfallit i samband med att vi tog över kunddatabasen från .SE Direkt och har därav hunnit generera ett konto hos oss. Detta har i sin tur lett till att en faktura för domänpaketet / LoopiaDNS skapats av misstag. Om du är berörd av detta räcker det med att du skickar in ett e-postmeddelande till ekonomi@loopia.se med ditt fakturanummer samt en förklaring att du önskar att vi tar bort Domänpaketet. Det går även bra att bara ignorera fakturan och låta den förfalla, detta ser vi som en passiv uppsägning och tjänsten kommer per automatik tas bort.

Har du sagt upp ditt Domänpaket och fått en oönskad faktura gällande LoopiaDNS?

Kontakta oss med en kort förklaring samt ditt fakturanummer på ekonomi@loopia.se så ser vi till att korrigera detta så fort som möjligt. Du kan dessutom ignorera fakturan så ser vi det som en passiv uppsägning av tjänsten.

Was this article helpful?

Related Articles