backup

Återställa webbfiler

Denna guide går igenom hur du kan beställa en återställning av dina webbfiler genom Loopia kundzon. Börja med att logga...

Återställa hemsida

Om du har installerat ett tillägg, tagit bort något av misstag eller av annan anledning vill återställa din sida till...

Importera en MariaDB/MySQL-databas

Börja med att logga in i phpMyAdmin och klicka på databasnamnet i vänstermenyn. För att läsa tillbaka en tidigare backup klickar...

Loopia Sitebuilder: Säkerhetskopior

I Loopia Sitebuilder har du tillgång till minst 2 säkerhetskopior av din webbsida.Säkerhetskopior skapas automatiskt var femte gång du sparar...

Hur ofta sparar ni en backup?

För webbfiler sparar vi en backup varje hel timme det senaste dygnet, varje dygn den senaste veckan och varje vecka...