1. Home
  2. Övrigt
  3. Hur ofta sparar ni en backup?

Hur ofta sparar ni en backup?

För webbfiler sparar vi en backup varje hel timme det senaste dygnet, varje dygn den senaste veckan och varje vecka upp till 21 dagar.

För MySQL/MariaDB-databaser sparar vi en backup varje dygn den senaste veckan och varje vecka upp till 21 dagar.

För e-post sparar vi backup med samma frekvens som för webbfilerna.

Backup av borttagna e-postkonton sparas ytterligare några dagar.

Was this article helpful?

Related Articles