Microsoft 365 Återställa borttagen e-post

Om du av misstag har raderat ett e-postmeddelande och vill återställa det kan du följa denna guiden.

Observera att detta endast fungerar om dina raderade meddelanden läggs i den av Outlook fördefinierade papperskorgen. Har du manuellt ändrat denna korg kan du dessvärre ej återställa e-post enligt denna guiden.

Logga in i Outlook Online via denna länken: https://mail.office365.com/

Här hittar du samtliga borttagna meddelanden under mappen ”Borttagna Objekt”.

Om ett meddelande du tidigare har raderat ej återfinns i den katalogen kan du överst i katalogen välja ”Återställ borttagna objekt”

outlookrestore

Här återfinns alla borttagna meddelanden cirka 4 månader bakåt.

Om ditt meddelanden ej återfinns här kan vi dessvärre inte återställa meddelandet då backup saknas för det.

Kontrollera då om du på din dator möjligen har en säkerhetskopia.

Se denna guide för Windows

Se denna guide för Mac

Was this article helpful?

Related Articles