1. Home
  2. FTP
  3. Återställ webbfiler från backup genom FTP

Återställ webbfiler från backup genom FTP

Detta guide förklarar hur du kan återställa filer från backupen med hjälp av ett FTP-program.

1. Anslut till ditt konto med ett FTP-program. Navigera där till den mapp där har filer du vill återställa.

2. I FTP-programmets ruta för sökvägen lägger du till mappnamnet ”.snapshot” och trycker på Enter. Du kommer då få fram en lista på de backuper vi har för den aktuella mappen.

ftp-snapshot-filezilla

3. Backuper görs en gång i timmen och sparas i ett dygn. Det sparas också en backup per dygn i sju dygn. Dessutom finns en backup per vecka kvar i tre veckor. Gå in i den mapp för den tidpunkt du vill återställa filer från.

4. Flytta över de filer du vill komma åt till din lokala hårddisk. Vill du sedan återställa dessa filer till webbsidan går du ur ”.snapshot”-mappen och kopierar över filerna från din lokala hårddisk till önskad mapp på FTP-kontot.

Notera att filer i ”.snapshot”-mappen endast har läsrättigheter. Du kan därmed inte av misstag råka radera filer från backupen.

Was this article helpful?

Related Articles