ASP.NET

Skicka e-post via webbserver

Har du en webbsida som ska skicka e-post tex via kontaktformulär, orderbekräftelser etc. Då rekommenderar vi att du skickar dessa...

Rotera bilder i ASP.NET

I klassisk ASP så finns det ingen inbyggd funktionalitet för att rotera bilder. Då behöver man använda tredjeparts-komponenter som t.ex....

301 redirect

Väldigt många av nätets domäner vidarebefordras på ett eller annat sätt och en del av dessa vidarebefordringar påverkar rankingen i...

Länkar för ASP.NET-programmerare

Vår support täcker inte skript-relaterade problem som inte är orsakade utav någon server eller liknande, och vi har inte möjlighet...

Koppla ASP.NET till databas

Använd följande kod för att koppla till en Access databas utan en DSN/ODBC. Byt ut databasens namn (db.mdb) till det...

ASP.NET rewrite

Skriv om adresser (mod_rewrite) med ASP.NET Att använda så kallade ”pretty urls” har blivit allt vanligare, för att öka användarvänligheten...

Skicka e-post med ASP.NET

För att skicka e-post med ASP.NET kan du använda biblioteket System.Net.Mail. Här hittar du exempel på kod som kan användas...

Windows anslut via FTP

Om din webbsida ligger på vår Windows-plattform behöver du följa denna guide för att se hur du ansluter via FTP...

SSL/TLS på Windows

På vår Windows-plattform har du som kund automatiskt SSL påslaget. SSL-certifikaten som installeras är Lets Encrypt men du kan om...