1. Home
 2. SSL
 3. SSL/TLS på Windows

SSL/TLS på Windows

På vår Windows-plattform har du som kund automatiskt SSL påslaget.

SSL-certifikaten som installeras är Lets Encrypt men du kan om du så önskar även nyttja ett eget SSL-certifikat. Vår support hjälper dig då med installationen.

SSL är påslaget per automatik för alla sidor på Windows-plattformen. Det du som kund behöver göra är att anpassa dina interna länkar på sajten. Dessa bör samtliga vara https istället för http.
Ofta räcker det med att i din fil web.config lägga in följande:

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
  <rules>
    <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true"> 
     <match url="(.*)" /> 
     <conditions> 
      <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
     </conditions> 
     <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
    </rule> 
  </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

Skulle sidan ej få upp hänglåset för SSL i webbläsaren bör du via ”Inspektera–>Säkerhet” i din webbläsare (Google Chrome i detta exemplet) kontrollera vilka delar av sidan som fortfarande anropar http.

Was this article helpful?

Related Articles