301 redirect

Väldigt många av nätets domäner vidarebefordras på ett eller annat sätt och en del av dessa vidarebefordringar påverkar rankingen i sökmotorer.

Av denna anledning finns det en sökmotorvänlig vidarebefordran som kallas för
”301 redirect” som skapar en vidarebefordring och inte ger negativa resultat i sökmotorerna. En 301 redirect kan skapas på flertalet sätt, vanligast är att man använder en så kallad .htaccess fil, men det går att åstadkomma även i de flesta mer använda kodspråk på nätet.

Ett krav för att använda en 301 redirect är dock att du har ett webbhotellkonto. Det är däremot möjligt att i kontotypen LoopiaDNS använda en liknande funktion, men den är integrerad i kontot och kan inte redigeras manuellt via en htaccess-fil eller liknande. Se här för mer information om inställningen i ett LoopiaDNS-konto.

Börja med att öppna en texteditor, till exempel notepad++ eller Syn Editor om man befinner sig i Windowsmiljö. Båda dessa textverktyg är gratis att ladda ner, man hittar dessa på följande länkar:

Notepad++
Syn

I Mac-miljö kan man med fördel använda editorn den medföljande TextEdit alternativt ”Textwrangler” som även den är gratis.

Textwrangler hittas på följande länk:
Textwrangler

Här nedan listar vi de sex vanligaste varianterna av 301-redirects

HTACCESS

Lägg till följande kod i textfilen som sedan placeras i din public_html-katalog:

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^/?(.*)$ http://www.dinnyadomän.se/$1 [L,QSA,R=301]
RewriteRule ^/?$ http://www.dinnyadomän.se/ [L,QSA,R=301]

Byt ut ”dinnyadomän.se” till domänadressen som webbtrafiken ska vidarebefordras till.

Använd ”Spara Som” och ange filnamnet ”.htaccess” utan citattecken. Notera punkten i början.
I macmiljö kan denna fil försvinna då OSX uppfattar filer som börjar med en . som systemfiler och gömmer dessa.

PHP

Lägg till följande kod i textfilen:

<?php
header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); 
header( "Status: 301 Moved Permanently" );
header( "Location: http://www.dinnyadomän.se" );
?>

Byt ut ”dinnyadomän.se” till den adress som webbtrafiken ska vidarebefordras till.

Använd ”Spara Som” och ange filnamnet ”index.php” utan citattecken.

ASP

Lägg till följande kod i textfilen:

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.dinnyadomän.se/"
%>

Byt ut ”dinnyadomän.se” till den adress som webbtrafiken ska vidarebefordras till.

Använd ”Spara Som” och ange filnamnet ”default.asp” utan citattecken.

ASP.NET

Lägg till följande kod i textfilen:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" %>
<%
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.StatusCode = 301;
Response.AddHeader("Location","http://dinnyadomän.se");
%>

Byt ut ”dinnyadomän.se” till den adress som webbtrafiken ska vidarebefordras till.

Använd ”Spara Som” och ange filnamnet ”Default.aspx” utan citattecken.
Ladda sedan upp denna fil med FTP till hemkatalogen för din domän och underkatalogen ”WWWRoot”.

Python

Lägg följande kod i textfilen:

#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
print "Content-type: text/html"
print "Status: 301 Moved Permanently"
print "Location: http://dinnyadomän.se/"
print

Lägg koden i en fil som heter index.py och sedan lägger du denna i public_html-katalogen för domänen du redirectar ifrån. Du kommer även behöva lägga till följande i din .htaccess-fil:

Options +ExecCGI
DirectoryIndex index.py

Perl

Lägg följande kod i textfilen:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

print "Content-Type: text/htmln";
print "Status: 301 Moved Permanentlyn";
print "Location: http://dinnyadomän.se/nn";

Lägg koden i en fil som heter index.pl och sedan lägger du denna i public_html-katalogen för domänen du redirectar ifrån. Du kommer även behöva lägga till följande i din .htaccess-fil:

Options +ExecCGI
DirectoryIndex index.pl
Was this article helpful?

Related Articles