1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Relativa sökvägar i script och länkar

Relativa sökvägar i script och länkar

När man skriver sina skript bör man undvika att i dessa specificera absoluta (fullständiga) sökvägar. Detta för att inte i onödan binda funktionen till sökvägen som i vissa fall kan variera eller ändras. En bättre lösning är att använda den relativa sökvägen vilken innebär att man utgår från arbetskatalogen där scriptet eller filen ligger.

Relativ sökväg

Vill man nå en fil som heter filnamn.txt som ligger i katalogen katalog/ blir den relativa sökvägen, katalog/filnamn.txt.

För att nå filen filnamn2.txt som ligger i katalog2/ från katalog/ blir den relativa sökvägen, ../katalog2/filnamn2.txt.

Exemplet nedan visar hur man inkluderar en textfil med PHP:

<?php include("katalog/filnamn.txt"); ?>

Funktionsanrop

Funktionsanrop som kan användas istället för att skriva in hela sökvägen.

Absoluta sökvägen med ASP.NET:

Server.MapPath("katalog/filnamn.txt")

Absoluta sökvägen med PHP:

dirname(__FILE__) . "/katalog/filnamn.txt"
Was this article helpful?

Related Articles