1. Home
 2. Utveckling/Teknik
 3. SSH i ditt Webbhotellskonto

SSH i ditt Webbhotellskonto

Se denna guide för att skapa en SSH-användare

SSH-tjänsten är till för att du som kund ska kunna hantera ditt hemsidematerial med välkända verktyg. Det är viktigt att förstå att den hemkatalog som du har i denna tjänst är densamma som när du använder FTP-tjänsten. Det betyder att om filer raderas eller ändras så kommer de hemsidor du har på ditt konto att påverkas direkt.

Tjänsten är inte till för att starta server-processer, söka åtkomst till andra kunders material eller resurser, eller nyttja en stor andel av de resurser som tjänsten erbjuder, såsom minne, processorkraft, nätverks- eller lagringskapacitet. De kunder som missbrukar tjänsten kan komma stängas av. Processer som bedöms nyttja tjänstens möjligheter felaktigt kan komma att avslutas.

Godkända typer av nyckelpar

 • ECDSA 256/384/521 bitar
 • ED25519
 • RSA 4096 bitar

Installerade verktyg

Skal

 • bash
 • csh
 • tcsh

Textredigerare

 • vim
 • nano
 • ee

Verktyg

Språk

 • PHP
 • Python
 • Perl

Exempel på kommandon

[loopiademo@s843 ~]$ ls
blogg.mindoman.se


[loopiademo@s843 ~]$ cd blogg.mindoman.se/public_html
[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --path=`pwd` plugin list
+-------------------------------------+----------+-----------+---------+
| name                               | status   | update  | version |
+-------------------------------------+----------+-----------+---------+
| akismet                            | inactive | available | 3.3.2   |
| all-in-one-wp-migration            | inactive | available | 6.48    |
| all-in-one-wp-security-and-firewall | inactive | available | 4.2.8   |
| backupwordpress                    | active   | available | 3.6.4   |
| hello                               | active   | available | 1.6     |
| simple-automatic-updates            | active   | none    | 0.1.3   |
| wp-super-cache                     | inactive | available | 1.4.9   |
| advanced-cache.php                 | dropin   | none    |         |
+-------------------------------------+----------+-----------+---------+


[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --path=`pwd` plugin deactivate hello
Plugin 'hello' deactivated.
Success: Deactivated 1 of 1 plugins.


[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --path=`pwd` plugin update wp-super-cache
Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in blogg.mindoman.se/public_html/wp-admin/includes/class-wp-ajax-upgrader-skin.php on line 103
Laddar ner uppdatering från https://downloads.wordpress.org/plugin/wp-super-cache.1.7.1.zip...
Packar upp uppdatering...
Installerar den senaste versionen...
Tar bort den gamla versionen av tillägget...
PHP Deprecated:  The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in blogg.mindoman.se/public_html/wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php on line 361
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in blogg.mindoman.se/public_html/wp-admin/includes/class-wp-upgrader.php on line 361
Tillägget uppdaterades utan problem.
+----------------+-------------+-------------+---------+
| name           | old_version | new_version | status  |
+----------------+-------------+-------------+---------+
| wp-super-cache | 1.4.9     | 1.7.1       | Updated |
+----------------+-------------+-------------+---------+
Success: Updated 1 of 1 plugins.


[loopiademo@s843 ~/blogg.mindoman.se/public_html]$ wp --help

Clamscan

[loopiademo@s845 ~]$ clamscan -ir blogg.mindoman.se/
blogg.mindoman.se/public_html/wp-pass.php: {MD5}Malware.Expert.wp-pass.php.UNOFFICIAL FOUND

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 6821769
Engine version: 0.102.2
Scanned directories: 207
Scanned files: 1983
Infected files: 1
Data scanned: 38.58 MB
Data read: 19.32 MB (ratio 2.00:1)
Time: 41.355 sec (0 m 41 s)

rsync

[loopiademo@s845 ~]$ rsync -au --delete bloggdev.mindoman.se/ blogg.mindoman.se/

FAQ

Q: Vilken sorts Linux är detta?
A: Vi använder FreeBSD vilket inte är Linux.

Q: Kan jag använda cron?
A: Nej, för cronjob hänvisar vi till schemaläggaren i kundzonen.

Q: Hur avslutar jag vim?
A: https://github.com/hakluke/how-to-exit-vim

Q: Jag hade sönder något, har ni backup?
A: Du kommer åt tidigare versioner av dina kataloger/filer i .snapshot/ eller kan återställa en backup via kundzonen enligt denna guide.

Q: Jag vill använda verktyget X, kan ni installera det?
A: Kontakta oss på support@loopia.se med ditt förslag så ska vi se vad vi kan göra.

Q: Jag hittar inte wget?
A: Använd fetch eller curl istället.

Q: Hur bli jag root?
A: Detta är ett gränssnitt för att administrera dina webbfiler och inte en VPS. Du har tillgång till dina filer och de verktyg vi har installerat utan att vara root.

Q: Jag får slut på PHP-minne när jag använder composer, hur ändrar jag gränsen?
A: Du kan köra composer med “php -d memory_limit=2048M composer.phar ARGUMENT”

Portar öppna för utgående trafik

ftp-data     20/tcp  # File Transfer [Default Data]
ftp          21/tcp  # File Transfer [Control]
ssh          22/tcp  # Secure Shell
http         80/tcp  # World Wide Web HTTP
ldap         389/tcp # Lightweight Directory Access Protocol
https        443/tcp # https
ldaps        636/tcp # ldap protocol over TLS/SSL
ftps-data    989/tcp # ftp protocol, data, over TLS/SSL
ftps         990/tcp # ftp protocol, control, over TLS/SSL
ms-sql-s     1433/tcp # Microsoft-SQL-Server
ms-sql-m     1434/tcp # Microsoft-SQL-Monitor
mysql        3306/tcp # MySQL
postgresql   5432/tcp # PostgreSQL Database
other        8080/tcp # Alternativ port för http
other        8081/tcp # Alternativ port för http
other        8443/tcp # Alternativ port för https
other        9418/tcp # GIT

Utöver dessa portar är även port 49152 – 65535 öppna, då dessa portar ofta används vid FTP-överföringar i passivt läge.
Was this article helpful?

Related Articles