Wordfence CLI

Via vår SSH-tjänst erbjuder vi Wordfence CLI Commercial.
Med detta verktyg kan du scanna dina WordPress-sidor efter skadlig kod och även rensa dem från den skadliga koden. Verktyget har alltid de senaste uppdateringarna från Wordfence listor av skadliga programvaror/filer.
Alla kända säkerhetshål/malware som finns i WordPress ska hittas av detta verktyg.
Du når verktyget genom att logga in via SSH till ditt Loopiakontos filer.
Se denna guide om hur du skapar en användare.

Sen finns det tre olika varianter du kan köra av scanning/rensning:
I dessa exempel förutsätter vi att du har din wordpress under katalogen mindomän.se/public_html/ (detta är standard för en WordPress hos Loopia).

Scanna sidan efter skadliga filer:
wordfence malware-scan mindomän.se/public_html/

Scanna en WordPress för att hitta kända sårbarheter:
wordfence vuln-scan mindomän.se/public_html/

Scanna sidan efter skadliga filer och sanera samtliga kända WordPressfiler (ersätt med korrekt fil):
wordfence malware-scan –output-columns filename -m null-delimited mindomän.se/public_html/ | wordfence remediate

Scanna sidan efter skadliga filer, sanera samtliga kända WordPress-filer och radera övriga skadliga filer:
wordfence malware-scan –output-columns filename -m null-delimited mindomän.se/public_html/ | wordfence remediate –output-columns path -m null-delimited -u | xargs -0 rm

Was this article helpful?

Related Articles