1. Home
  2. Utveckling/Teknik
  3. Skapa SSH-användare i kontrollpanelen

Skapa SSH-användare i kontrollpanelen

För att kunna ansluta med SSH behöver du först skapa en användare och ladda upp din publika nyckel i kundzonen.

För att skapa nyckeln kan du tex använda programmet PuTTYgen
I PuTTYgen skapar du sedan den nyckeltyp du föredrar.

Godkända typer av nyckelpar

  • ECDSA 256/384/521 bitar
  • ED25519
  • RSA 4096 bitar

Glöm inte att spara den privata nyckeln i din dator.
Kopiera sen all text i nyckelrutan och klistra in den i din kundzon.


Spara nyckeln i kundzonen.

För att ansluta mot användarnamn@ssh.loopia.se i din PuTTY-klient krävs sedan att du lägger till din privata nyckel och användaruppgifter:

Gå till ”Connection” -> ”SSH” -> ”Auth” och klicka på ”Browse” och välj din privata nyckel

Sedan går du till ”Connection” -> ”Data” där fältet ”Auto-login username” finns och här anger du användarnamnet som du fått i kundzonen när användaren skapades

Du är nu redo att ansluta till ditt webbutrymme via SSH!

Frågor om verktyg etc besvaras i vår SSH-Guide

Was this article helpful?

Related Articles